Interim management
Header

Erasmus MC/Sophia kinderziekenhuis

juli 13th, 2011 | Posted by Frits Lunenborg in Recente projecten

Klimaatinstallatie Sophia Kinderziekenhuis

Juli 2011- oktober 2013

€ 4.400.000,–

Vanwege de slechte staat, daardoor ook de vele storingen in de klimaatinstallatie ten behoeve van het OK-complex in Sophia Kinderziekenhuis is in juli 2011 besloten om deze installatie in zijn geheel te vervangen.

Het OK-complex Sophia bestaat uit 10 operatiekamers, een verkoeverkamer en steriele berging. De bestaande installatie bestond uit twee stuks luchtbehandelingskasten van elk 23000 m3/h, welke niet geheel redundant aan elkaar waren. In de bestaande situatie zijn in de operatiekamers 1T plena aanwezig.

In de nieuwe situatie is er een nieuwe bouwkundige technische ruimte gerealiseerd. Deze was nodig omdat de capaciteit van de nieuwe luchtbehandelingskasten elke 50.000 m3/h is geworden welke 100% redundant aan elkaar zijn. De bedrijfszekerheid van de klimaatinstallatie op het OK-complex is hierdoor sterk toegenomen. Tevens is alle regeltechniek vervangen.

Tevens is besloten om in de twee OK’s waar de zwaarste operaties worden uitgevoerd het plenum te vervangen. Het nieuwe plenum is een 2T plenum waardoor er een dusdanig laminaire flow wordt gerealiseerd woordoor de patientveiligheid wordt vergroot. Daarnaast is tegelijkertijd deze twee OK’s inclusief voorbereidingsruimte en wasruimte bouwkundig verbouwd met nieuwe wandbekleding, plafonds en vloeren.

In dit project was mijn rol de projectmanager vanuit het Erasmus MC.

Dit houdt in dat ik verantwoordelijk was voor de aanbesteding, financiën en de uitvoering. Tevens moest dit binnen een strakke planning worden uitgevoerd in een OK-complex welke gewoon in bedrijf diende te blijven.

Het project is aanbesteed in bouwteamverband wat betekent dat er geen bestek aan dit project ten grondslag lag maar een uitgangspuntendocument.

Na aanbesteding zijn we het ontwerp gaan maken waar de uitvoerende installateur zijn toegevoegde waarde kon laten zien.

De taken/ verantwoordelijkheden welke ik had zijn:

  • Het opzetten van het budget voor het Erasmus MC;

  • Het onderbouwen naar de Raad van Bestuur waarom dit project moest worden uitgevoerd;

  • Het begeleiden van de aanbesteding (bouwkundig en installatietechnisch);

  • Het begeleiden naar het definitief ontwerp, hierin ben ik de spil geweest naar enerzijds de installatiebeheer van het Erasmus MC en anderzijds de OK manager van het Sophia Kinderziekenhuis (het spanningsveld tussen de wensen van de afdeling en het beschikbare budget);

  • Elke maand de financiele resultaten bespreken met de sectormanager;

  • De contacten onderhouden met de gemeente Rotterdam in verband met de aanvraag voor de omgevingsvergunning vanwege de bouwkundige activiteiten;

  • Het bewaken van de planning die is opgesteld in samenspraak met de afdeling;

  • Het bewaken van de kwaliteit welke was gewenst;

  • Het begeleiden van het gehele bouwproces van alles diciplines (bouwkundig, elektrotechnisch, wertuigbouwkundig en meet& regeltechniek).

Het project werd binnen het budget en planning uitgevoerd.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.