Interim management
Header

Projectmanagement

De taken en bevoegdheden van de projectmanager op uw project kan in overleg uitvoerig vooraf met u worden vastgesteld naar uw wensen.

Onze projectmanager is de schakel tussen u als opdrachtgever en de uitvoerende mensen. Wij hebben jarenlange ervaring om een project systematisch en op resultaat te sturen waarbij de aspecten kwaliteit, tijd en geld nauwlettend in ogenschouw wordt genomen. Enerzijds zullen we sturen op de technische aspecten van het project, maar waar wij de nadruk vooral leggen is het “overall” managen waarbij de we schakel zullen zijn tussen diverse afdelingen en partijen. Communicatie en afspraak is afspraak zijn voor ons heel erg belangrijk.