Interim management
Header

Directievoering

Wij zullen als Luned Interim Management u als opdrachtgever vertegenwoordigen met het begeleiden van het bouwproces vanaf de aanvang van de voorbereidingswerkzaamheden, alsmede op de bouwplaats tot en met de oplevering van het project.

Bij directievoering stellen wij ons ten doel:

 • De directievoerder, als vertrouwensman van de opdrachtgever, in te zetten om bij het bouwproject de communicatie tussen de betrokken partijen te bevorderen.

 • De directievoerder zorg te laten dragen voor een goede kwaliteit van het project volgens het contract.

 • Dat de directievoerder het bouwproces stuurt en documenteert tot en met de oplevering van het project.

Directievoering bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:

 • Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering.

 • Het leiden en notuleren (doen notuleren) van bouwvergaderingen.

 • Het ad hoc bijwonen van werkbesprekingen.

 • Het toezien op de tijdige verstrekking van tekenwerk.

 • Het erop toezien dat de uitvoering van het werk geschiedt binnen de gestelde tijd en overeenkomstig de vastgestelde werk- en detailplanning.

 • Het adviseren aan de opdrachtgever inzake in te zetten onderaannemers en leveranciers.

 • Het toezien op de kwaliteit.

 • Het mede toezien op de naleving van de veiligheid op de bouwplaats.

 • Het controleren van de declaraties.

 • Het controleren van de meer- en minderwerk aanbiedingen.

 • Het bewaken van de bestedingen ten laste van stelposten.

 • Het controleren van de eindafrekening.

 • Het leiden en administratief afhandelen van de ingebruikneming c.q. de oplevering.

 • Het toezien op de verstrekking en controle van de revisiebescheiden, garantiebewijzen en eventuele onderhoudsvoorschriften.